Przyjdź na ciekawy staż – otrzymasz wynagrodzenie, zdobędziesz nowe umiejętności!

 

Stażysta otrzymuje 1050 zł netto za każdy przepracowany miesiąc. Staż trwa 3 miesiące.

Projekt umożliwia także udział w szkoleniu zawodowym podwyższającym kwalifikacje.

Ważne, żeby podpisanie umów stażowych nastąpiło jeszcze w grudniu.

To oferta dla Ciebie – poznasz fajnych ludzi i nabędziesz nowe umiejętności.

Jeśli spełniasz poniższy warunek, skontaktuj się z nami!

 

Kto może być stażystą?

Osoby niepracujące zamieszkujące na terenie powiatów średzkiego, konińskiego, miasta Konin, złotowskiego, chodzieskiego, jarocińskiego, gostyńskiego oraz miasta Poznania, które:

– są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy lub

– osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub

– nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale korzystają z pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej.


Skorzystaj jak najszybciej z tej wyjątkowej okazji! Taki zarobek to miły prezent na święta 🙂

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z Dagny Łaniecką na e-mail: dagny.laniecka@wrk.org.pl lub z Michałem Kosickim michal.kosicki@wrk.org.pl oraz pod numerem telefonu: 61 8 530 930.

Zapraszamy też do naszego biura przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu (róg Bukowskiej i Wawrzyniaka).

Kategorie: Bez kategorii

Justyna K. Ochędzan

Prezeska i Dyrektorka WRK ZOP. Reprezentuje organizacje pozarządowe w Poznańskiej i Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.